Historie

Aa. P. K. blev stiftet den 24. juni 1997, og i 2007 kunne ca. 100 medlemmer fejre 10 års jubilæum. Klubben er medlem af DGI.

Vi begyndte på to grusbaner ved Aars Tennisklub og delte et lille klubhus med Aars TRIM.

I 1998 fik klubben af Aars Kommune lov til at indrette egne petanquebaner på arealet med den flotte kastanje ved Sportsallé foran Nutidsmuseet. Der har vi gennem medlemmernes indsats i dag fået et fornemt petanqueanlæg med lys over de åbne baner og med plads til at spille op til en snes kampe samtidigt.
Medlemmerne har bygget en sekskantet pavillon på anlægget, og der er borde og bænke.

I 2001 fik Aa.P.K. sammen med Singleklubben ”På sporet” mulighed for at overtage en af Aars Kommunes tidligere skolepavilloner. Vi skulle selv få den flyttet fra Hornum til Aars og genrejst på et areal ved Ryttervej tæt bag ved petanqueanlægget.
Pavillonen blev savet i fem stykker, der blev kørt til Aars og føjet sammen til det, der i dag er et herligt klubhus med god plads.

Aa.P.K. deltager hvert år med  hold i DGI’s ”Limfjordsturnering”, en puljeopdelt og til dels styrkeopdelt turnering for 4-mandshold. 
Turneringen omfatter klubber og  hold fra hele DGI-Nordjylland.
Og klubbens medlemmer kan også deltage i DGI indendørs-vinterturnering i double.

Aa.P.K. står hvert år i juni som arrangør for tilmeldingsstævnet ”Kimbrersekstetten”.
Tredje mandag i månederne marts, april, maj, juni, august, september og oktober afholdes Vinspil-aftener.
Derudover arrangerer klubben julespil, nytårsspil og fastelavnsspil. 

Hvert år i februar afholdes generalforsamling med valg af medlemmer til bestyrelsen.
Der vælges tovholdere og medlemmer til arbejdsgrupper for klubbens mange opgaver omkring spil, baner og klubhus.